Projecten

  • Home
  • Algemene Info
  • Projecten

LSCI

Life Space Crisis Intervention

GOK

Gelijke Onderwijskansen

Zorg- en Logistieke raad

Extra ondersteuning voor de school

Pannur India

Samenwerking met Don Bosco Pannur India

Brede school

Samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren

Turijn-reizen

Kennis maken met het leven en het werk van Don Bosco in de Noord-Italiaanse stad Turijn

Salesiaanse-spelen

Een soort van Olympische spelen tussen Don Bosco-scholen in Europa

Ciclisti SPW

Met de fiets naar Turijn

Leef- en Doedagen

Verschillende activiteiten opgedeeld per graad

Breughel-eetfestijn

Een Brussels eetfestijn tijdens het laatste weekend van november

Techniekdagen

Kennismakingsmoment met de techniekvakken voor leerlingen van het 6de leerjaar

Van B naar OK!

Een nieuwe vorm van onderwijs en begeleiding

LSCI Life Space Crisis Intervention

Twee jaar geleden zijn we van start gegaan met het idee: hoe kunnen we onze leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel een school in een positief leer-en leefklimaat aanbieden? Gelukkig reikte Don Bosco Groenveld ons de hand en bood de mogelijkheid om leerkrachten en ondersteunend personeel bij te scholen in LSCI.

Life Space Crisis Intervention (LSCI) is een therapeutische, verbale interventiemethode om crisissituaties om te buigen tot leermomenten voor kinderen en jongeren in crisissituaties (www.lsci.org). De reacties van de jongere tijdens de crisissituatie worden gebruikt om (1) gedrag te veranderen, (2) zelfvertrouwen te vergoten, (3) angst te verminderen en (4) begrip en inzicht in het eigen gedrag en de eigen gevoelens en die van anderen te verhogen (Long, Wood, & Fecser, 2003).

LSCI is gebaseerd op het geloof dat praten met jongeren in crisissituaties de kernredenen voor hun gedragsproblemen onthult, hen inzicht bijbrengt en leidt tot de ontwikkeling van meer aangepast gedrag dat gegeneraliseerd kan worden naar andere settings (D'Oosterlinck, Goethals, Boekaert, Schuyten, & De Maeyer, 2008).

Elk jaar volgen enkele leerkrachten, directieleden, ondersteunend personeel de cursus, zodat wij samen op 1 lijn staan en dat ons schoolbeleid transparant wordt naar onze jongeren toe.

Dit levendig gebeuren wordt gekenmerkt door allerhande dynamieken, door vele interacties. Een samenspel waarbij wederzijdse verwachtingen elkaar kruisen, op elkaar inspelen en soms met elkaar in botsing komen.

In onze school hebben we uiteraard in de eerste plaats oog voor het kwaliteitsvol onderwijs, maar blijven we niet blind voor de vele opvoedingskansen die dit samenleven met zich meebrengt.