Overgang lagere naar secundaire school

  • Home
  • Algemene Info
  • Overgang lagere naar secundaire school

Leerlingen van de opleiding sociaal-technische wetenschappen informeren over de overgang van het zesde studiejaar naar het secundair onderwijs.

Kies ik voor het algemeen –, het technisch – of het beroepsonderwijs (ASO, TSO of BSO)?

In het middelbaar kan je kiezen uit enorm veel richtingen. Je hebt de mogelijkheid om Latijn-Wiskunde, Moderne talen, Sociaal-Technische Wetenschappen, Houtbewerking, Voeding-verzorging, elektriciteit-elektronica … te volgen. Al deze richtingen worden in drie groepen verdeeld: ASO, BSO en TSO. Hieronder zie je een schema met een beetje uitleg.


ASO is een richting waar je veel bij moet nadenken en theorie krijgt.
TSO is een richting met minder theorie en een beetje praktijk. Je werkt er vooral projectmatig, zoals bijvoorbeeld in de richting Sociaal-Technische Wetenschappen (integrale opdrachten).
In het BSO word je meteen voorbereid op de arbeidsmarkt. Het is een richting met hoofdzakelijk praktijkvakken. Zelfs de algemene vakken zijn praktisch uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld de project algemene vakken (PAV).

Leerkrachten en de directeur

In het middelbaar heb je voor elk vak een andere leerkracht. Tenzij er wordt gekozen voor een team van leerkrachten zoals op Don Bosco, in de eerste graad.
Elke leerkracht is gespecialiseerd in een vak: wiskunde, Nederlands, Frans, elektriciteit, ... .
Je spreekt je leerkracht aan met “meneer” of “mevrouw”. De baas van de school is de directeur. De directeur spreek je aan met meneer of mevrouw de directeur.
Je gebruikt geen voornamen. Zo toon je respect. Geen paniek echter. Je hoeft niet bang te zijn voor de leerkrachten of voor de directeur. Zowel de leerkrachten als de directeur zijn bereikbaar voor vragen. Soms mag je ook een grapje maken over je leerkracht.

Regels en afspraken

Elke school heeft regels en afspraken (soms wat te veel). We weten alvast dat jullie je zorgen maken over de regels van het secundair onderwijs. Dat begrijpen we. We worstelen er ook nog steeds mee. Hebben jullie vragen over het GSM-gebruik op de school? Welke kledij aantrekken? Of wat gebeurt er wanneer er materiaal verdwijnt of kapot gaat? We leggen het je uit.

GSM op de school
De meesten denken dat de school bijzonder streng is. Dat is gelukkig niet zo. Vanaf het derde jaar mag je de GSM gebruiken tijdens de pauzes en alleen op de speelplaats.
De leerlingen van de eerste graad mogen hun GSM helemaal niet gebruiken. Bij het binnen komen van de school steken ze hem weg of bezorgen ze hun telefoon aan het onthaal.

Kledij of uniform
Iedereen in het secundair mag de kledij dragen die hij of zij wil. Op de school is er geen uniform, wat in sommige scholen misschien wel zo is. We mogen alle kleren dragen op voorwaarde dat het netjes is. Een jogging of trainingsbroek (kort of lang) mag niet, net zoals ongepaste kledij. Als je een rokje aantrekt, zorg je ervoor dat het niet kort en/of ongepast is.

Laatkomers
Te laat komen, vindt de school niet fijn. Soms kan het weleens gebeuren omdat er een probleem is met het openbaar vervoer. Maak er geen gewoonte van. Als je te laat komt, mag je het eerste uur niet naar de les. Je blijft ook dezelfde dag een 8ste uur. Dat geeft je de kans om de leerstof in te halen.
Ben je te laat, krijg je een nota in je agenda. Die laat je door je ouders handtekenen voor de volgende dag. Ben je weer te laat, dan krijg je verplicht na twee 8ste uren een studienamiddag.
Dat is niet fijn. Misschien wil je het wel anders, discussie hierover is niet mogelijk. Als je te laat bent op de school krijgen je ouders altijd een telefoon van het secretariaat.

Het belsignaal
Voor alle leerlingen op de school geldt het belsignaal. Als je de bel hoort, ga je zonder aarzelen naar de rij. Bij het tweede belsignaal sta je in de rij en is het stil. Sta je niet op tijd in de rij, volgt er meteen een sanctie. Dat vinden wij niet fijn, het is wel zo. De school vindt het belangrijk dat we overal tijdig zijn en de regels respecteren.

Eten en drinken
Wat mogen we eten in het secundair onderwijs?
Alles natuurlijk … Eén keer per maand organiseert de school zelfs een ontbijt voor alle leerlingen.
Dat vinden we fijn. Het enige wat niet mag is alcohol drinken en roken. Dat is niet gezond. Op de school zijn er ook niet langer suikerhoudende dranken beschikbaar. We proberen ons best te doen om gezond te eten.

Materiaal beschadigen Als je in het secundair schoolmateriaal beschadigt, betaal je de onkosten. Duur materiaal laat je thuis, al is het maar om diefstal te vermijden.

Het zorgteam (of welzijnsteam)

Op onze school hebben we een zorgteam of welzijnsteam. Het bestaat uit 6 personen. Zij hebben elk hun eigen taak: leerlingbegeleiding (2), schoolpsychologe (1), CLB-medewerker (1), pedagogisch ondersteuners (2). De pedagogisch ondersteuners helpen de leerkrachten van de eerst graad. Heb je een vraag, een zorg, zoek je een luisterend oor, zit je wat vast met het leren, kan je altijd bij één van deze mensen terecht.

Image

Voel je je niet goed?

Heb je hoofdpijn, buikpijn of ben je een beetje ziek? Als je echt ziek bent, mag je natuurlijk naar huis. Eerst wordt er altijd naar huis getelefoneerd. Mocht het zelfs erg zijn, wordt er een ziekenwagen opgeroepen. Als je je niet goed voelt, mag je altijd vragen om even te rusten op het ziekenbed. Daarna kan je misschien terug naar de les

Taken, toetsen, examens en rapporten

Taken
Je krijgt taken voor sommige lessen. Daarmee verdien je punten zoals in de lagere school. Je krijgt ook oefeningen als voorbereiding op de volgende lessen. Je gaat beter voorbereid naar de les.

Toetsen
Als een les voorbij is, kan het zijn dat de leerkracht tijdens de volgende les een toets plant.
Dat zegt hij soms vooraf, soms ook niet. Na een hoofdstuk of een groter deel volgt er een toets. Die staat op punten. Dat is belangrijk om zelf te weten of je de leerstof kent of nog meer moet oefenen.
Als jij de taken/toetsen terug krijgt, heb je een punt verdiend. Feedback is belangrijk.
De leerkracht geeft uitleg wat goed ging en waar het minder was. Op die manier kan je de volgende keer gerichter leren en rekening houden met je fouten.
Oefenen dus. Soms duurt een toets 10 of 15 min. Wanneer het een grotere toets is, duurt die een volledig uur of 50 min.

Examens
In een schooljaar hebben we drie examenperiodes (december, april en juni).
In sommige scholen zijn er geen examens met pasen (april). Je krijgt je examenleerstof voor je vakken op papier of via smartschool. Je examenrooster krijg je ook via smartschool. Smartschool is een website waar je alle informatie over je school kan vinden: je kan er mailen met je leerkrachten, je schoolagenda bekijken en je punten op je toetsen zien. Hiervoor krijg je bij het begin van het schooljaar een login. Ook je ouders krijgen een account voor smartschool.
Je krijgt examens van bijna alle vakken, zoals Frans, Nederlands, Engels, wiskunde, natuurwetenschappen … Tijdens het examen zijn verschillende klassen in een lokaal geplaatst om de examens af te leggen.
Alle leerlingen zitten apart zodat er niemand afkijkt (foei).

Rapporten
Je wordt altijd op de hoogte gebracht wanneer jij je rapport krijgt. Je krijgt je rapport op het oudercontact. Je vindt het ook terug op smartschool. Op het rapport vind je de punten terug van het trimester, zowel van je dagelijks werk als van je toetsen en examens.

Image

Leuke kant van het secundair onderwijs

(Middag)pauzes
Van het eerste tot het vijfde jaar van de secundaire school blijven we verplicht op de school. Op onze school is er warme soep of kopen we een lekker broodje. ’s Middags eten we allemaal in de zelfbediening, zeg maar onze refter. Onze middagpauze duurt 50 minuten, van 12u. tot 12.50u. Tijdens de middagpauze wordt er voetbal, pingpong, basketbal ... gespeeld. Een schooldag telt drie pauzes: 10.10u. – 10.20u. / 12u. – 12.50u. / 14.30u. – 14.40u. Tijdens de speeltijden van 10 minuten wordt er eigenlijk niet echt gespeeld, wel met vrienden gepraat of is het tijd voor een plaspauze. Heb je het laatste uur geen les meer omdat de leerkracht afwezig is, wordt er eerst naar huis getelefoneerd om te kijken of je vroeger naar huis kan.

Uitstappen
Uitstappen worden georganiseerd in functie van een vak of jouw richting. De leerlingen in de opleiding Sociaal-Technische Wetenschappen trekken op uitstap voor het vak ‘integrale opdrachten’. De leerlingen van elektriciteit bezoeken een bedrijf. Tijdens de uitstappen hebben we niet alleen plezier. We leren ook veel bij. We bezoeken plaatsen waar we de leerstof kunnen toepassen en/of ervaren. We leren omgaan met mensen in een rolstoel of bezoeken vluchtelingen in Brussel.

Image

Sportdag
In het middelbaar worden ook sportdagen georganiseerd. De activiteiten gebeuren per graad. De eerste graad doet meestal activiteiten die niet hevig zijn, wel aangepast zijn aan de leeftijd zoals zwemmen of muurklimmen... In de tweede graad zijn de activiteiten doelspellen zoals voetbal, basketbal, hockey... en in de derde graad zijn de activiteiten wat heviger zoals kajakken. Vaak gaan we ook schaatsen of fietsen.


Feesten
In het middelbaar vieren we geen feesten zoals sinterklaas of carnaval. Het zijn feestdagen die wel nog op de lagere school worden gevierd. Hoewel de sint nog op bezoek komt op sommige scholen. Dat hangt een beetje van de school zelf af, zoals op onze school waar de sint nog wel voorbij komt.
Op de school van Don Bosco is er elk jaar op 31 januari het Don Boscofeest. We starten de dag met een ontbijt en zijn er leuke activiteiten voorzien.

Salesiaanse spelen
De Salesiaanse spelen zijn de olympische spelen van Don Bosco. Elk jaar vinden ze plaats in een ander land van Europa. De spelen duren een week. Je ontmoet er leuke en nieuwe mensen. Het is geen verplichte schoolreis. Ben je goed in sport en hou je van winnen en competitie dan kom je in aanmerking om deel te nemen en in te schrijven.
Don Bosco is een sportieve school. Er zijn allerlei sporten zoals basketbal, voetbal, tennis, hardlopen enz. Andere middelbare scholen organiseren ook schoolreizen naar het buitenland. Dit jaar vonden de Salesiaanse spelen plaats in Slovenië, daarvoor in Polen en Spanje.

Image