Van B naar OK

 • Home
 • Algemene Info
 • Van B naar OK

Voortaan heet de b-stroom OK! OK staat voor oriëntatieklas.
Wij vinden persoonlijke begeleiding belangrijk omdat het jouw kansen op slagen vergroot. Iedereen heeft zijn eigen manier van leren en dat respecteren we. Elk kind is anders maar samen helpen we elkaar om leren boeiend en creatief te maken.
We vinden het OK dat jij op ontdekking gaat waarin jij goed bent!

We kiezen voor

 • Onderwijs en begeleiding op maat: binnenklasdifferentiatie
 • Co-teaching: Leerkrachten staan steeds minimum met 2 voor de klas.
 • We werken rond een 4-tal projecten per jaar: uitstappen, hoekenwerk, proefjes, onderzoeksopdrachten, …
 • We begeleiden leerlingen aan de hand van permanente evaluatie.
 • We maken gebruik van actieve werkvormen.
 • We richten een stimulerende leeromgeving in.
 • We geven voorkeur aan korte instructiemomenten in een aparte ruimte.
 • We leren de leerlingen plannen aan de hand van een weekagenda.
 • De zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid wordt aangemoedigd.
 • Integratie van ICT in verschillende zoekopdrachten.
 • Praathoek waar leerlingen iets kunnen vertellen over hun leefwereld.
 • Aandacht voor het integreren van medewerking van de ouders.
 • Leerkrachten staan open voor initiatieven die de leerlingen aanreiken
 • Wij stellen het welbevinden van onze leerlingen voorop door aandacht te hebben voor een beloningssysteem.

De stap van de lagere naar de secundaire school is groot en die willen we voor onze leerlingen zo gewoon mogelijk laten verlopen. We willen uitgebreid kennis maken en de tijd nemen om onze leerlingen te leren kennen op vlak van leervermogen, leerprestaties en vooral analyseren waar zij het meeste nood aan hebben. Hebben ze nood aan ondersteuning of nood aan uitdaging? Bij ons mag iedereen zijn wie hij/zij is.