Vacatures

 • Home
 • Contact
 • Vacatures

De campus Don Bosco in Brussel omvat naast een school voor technisch en beroepsonderwijs, een centrum leren en werken en een internaat voor jongens en meisjes. De campus begeleidt jongeren zowel met het oog op een succesvolle doorstroom naar de arbeidsmarkt als naar het hoger onderwijs. Daarnaast biedt de campus ondersteuning en begeleiding aan jongeren met een kwetsbare achtergrond.

Om ons team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar volgende profielen:

Leraar Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde (TSO) (m/v/x)

- Tweede graad Nederlands (8u.)
- Tweede graad Aardrijkskunde (1u.)
- Eerste graad Aardrijkskunde, geschiedenis (10u.)
- Voltijdse opdracht

Leraar elektriciteit-elektronica (TSO) (m/v/x)

- Derde graad (6e jaar elektriciteit-elektronica): vermogen elektronica, begeleiding van de geïntegreerde proeven.
- Tweede graad (3e en 4e jaar elektriciteit-elektronica): schakeltechnieken.
- Tweede graad (3e en 4e jaar elektrotechnieken): installatiemethoden, elektriciteit.

Leraar voeding-verzorging (theorie en praktijk) (BSO/TSO) (m/v/x)

- Tweede graad: 3e jaar theorie en praktijkvakken (17u.) (BSO)
- Tweede graad: 3e en 4e jaar sociaal-technische wetenschappen – integrale opdracht (IO) voeding (4u.) (TSO).

Leraar elektriciteit-elektronica (TSO / BSO) (m/v/x)

- Derde graad (5e jaar elektriciteit beroeps): theorie elektriciteit.
- Tweede graad (3e en 4e jaar elektriciteit beroeps): theorie elektriciteit.
- Tweede graad (3e en 4e jaar elektriciteit-elektronica): elektriciteit en lab, elektronica.

Leraar Frans, Engels en maatschappelijke vorming (MAVO)(TSO) (m/v/x)

- Eerste graad TSO

Leraar theorie en praktijk domeinspecifieke vakken maatschappij en welzijn (BSO/TSO) (m/v/x)

- Eerste graad, in het bijzonder de domeinspecifieke vakken maatschappij en welzijn

Leraar elektriciteit-elektronica voor het technisch secundair onderwijs (TSO) (m/v/x)
Voor de richting elektriciteit-elektronica en met het oog op het verder vorm geven van de opties STEM-wetenschappen en STEM-technieken met ingang van 01 september 2019


Jouw opdracht:

Specifiek

 • Derde graad (6e jaar elektriciteit-elektronica): vermogen elektronica, begeleiding van de geïntegreerde proeven.
 • Tweede graad (3e en 4e jaar elektriciteit-elektronica): schakeltechnieken.
 • Tweede graad (3e en 4e jaar elektrotechnieken): installatiemethoden, elektriciteit.

Algemeen

 • Het pedagogisch project van Don Bosco realiseren in een krachtige leeromgeving, op de speelplaats, in overleg met collega’s, ouders en directie.
 • Het motto van de school ‘Respect, Ambitie, Samen en perspectief’ omzetten naar een krachtige en uitdagende leeromgeving.
 • Lessen voorbereiden en realiseren vanuit het principe van het actief leren.
 • Het technologisch proces op een creatieve en gedurfde manier out of the box durven realiseren.
 • Collega leerkrachten begeleiden in het ontdekken en implementeren van nieuwe werkvormen om projectmatig en STEM-gericht te werken.
 • Slaagkansen van leerlingen vergroten o.m. door gebruik van alternatieve werkvormen en permanente evaluatie.
 • Alle aspecten van het probleemoplossend denken en handelen op een ambitieuze en creatieve manier vertalen in een specifieke leeromgeving voor de school, rekening houdend met de specificiteit van de doelgroep.
 • Lessen grondig voorbereiden in overleg met de collega’s van de vakgroep.
 • Je rapporteert aan de pedagogisch coördinator.


Jouw profiel:

 • Je beschikt over veel ervaring in het vakgebied elektriciteit-elektronica, zowel vanuit de onderwijs- als vanuit de beroepspraktijk.
 • Een diploma bachelor en/of master (ingenieur elektriciteit / elektronica) is een meerwaarde, aangevuld met nuttig erkende beroepservaring.
 • Je beschikt over een netwerk in de beroepspraktijk.
 • Het leerplan elektriciteit-elektronica (TSO) ken je door en door en durf je omzetten in een authentieke en krachtige leeromgeving.
 • Je hebt respect voor de persoon en voor de leefwereld van de jongeren.
 • Je bent ambitieus en je wil voor jongeren in kwetsbare situaties de beste leraar zijn.
 • Je bent allereerst een teamspeler.
 • Je kan goed plannen, ordenen en organiseren.
 • Je bent flexibel en weerbaar.
 • Onvoorziene omstandigheden zie je als een kans om oplossingsgericht en innovatief aan de slag te gaan.
 • Leerlingen en collega’s weten wat ze van jou mogen verwachten.
 • Je communiceert helder en je bent consequent.


Wij bieden jou:

 • Een verloning volgens de wettelijke barema’s (www.onderwijsvlaanderen.be).
 • Indien aan de wettelijke bepalingen wordt voldaan, wordt de nuttige beroepservaring opgenomen in de geldelijke anciënniteit.
 • Een team van geëngageerde en betrokken leerkrachten waarbij je terecht kan voor ondersteuning en begeleiding.
 • Een campus in volle uitbreiding met een missie om de jongeren in de Brusselse hoofdstad een zinvolle toekomst te bieden.
 • De kans om mede auteur te zijn van een nieuw project om jongeren op een actieve manier te vormen en op te leiden.
 • Een contract van bepaalde duur van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020.
 • Vacante uren met een perspectief op toekomst mits een positieve evaluatie en het gunstig doorlopen van de functioneringscyclus.


Plaats tewerkstelling:

Campus Don Bosco
School voor Wetenschap, Welzijn en Techniek
Centrum voor Leren en Werken
Guldendallaan 90
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Voor meer informatie kan je terecht bij Dirk Kerckhoven, algemeen directeur (directie@dbspw.be) (0032 479 98 38 14). (niet bereikbaar tussen 11 juli en 15 augustus)
Indien je door deze opdracht uitgedaagd wordt en je wenst te kandideren, kan dit tot en met 16 augustus 2019. Je bezorgt je sollicitatiebrief samen met je curriculum vitae elektronisch via directie@dbspw.be.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 21 augustus 2019.