Regels en afspraken met betrekking tot corona

 • Home
 • Praktische Info
 • Regels en afspraken met betrekking tot corona

LESSEN

De online lessen (met feedbacksessies) blijven verder gaan voor alle leerlingen tot en met het einde van het schooljaar 2019-2020, meer bepaald tot en met 19 juni. De laatste opdrachten worden ingediend, uiterlijk op 23 juni.
Voor een aantal klassen en leerjaren zijn er uitzonderingen toegelaten. Deze leerlingen en hun ouders (verantwoordelijken, voogden) worden hiervan specifiek op de hoogte gebracht, via een andere brief en/of e-mail via smartschool.

Vanaf 18 mei bieden we de mogelijkheid om leerlingen naar de school te laten komen via het systeem van de contactbubbel.
Vijf leerlingen mogen tijdens de voormiddag komen, vijf andere leerlingen komen tijdens de namiddag.
Wie op maandagvoormiddag komt, doet dat ook op dinsdagvoormiddag. Hetzelfde geldt voor de namiddagen. Op donderdag en vrijdag komen andere leerlingen aan de beurt in hetzelfde systeem.

 • Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag: 09.00u.-12.00u.
 • Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag: 13.00u.-16.00u.

De leerlingbegeleiding (mevrouw Theyskens en mevrouw Massaer) nemen contact op met de leerlingen, waarvan de leerkrachten en de leerlingbegeleiding vinden, dat het beter is om voor een korte tijd (3u. gedurende twee halve dagen) naar de school te komen.
We denken aan leerlingen die weinig online les hebben gevolgd en weinig opdrachten hebben gemaakt.
Op de school krijgen zij extra begeleiding.

VEILIGHEID

Voor zowel de leerlingen als de leerkrachten, gelden strenge veiligheidsmaatregelen.

 • We houden allemaal minstens 1,5 meter afstand van elkaar, beter is zelfs 2 meter, zowel onderweg naar en van de school, als ook op de school zelf.
 • Op de school wordt het mondmasker gedragen, net zoals op het openbaar vervoer (onderweg naar en van de school). De school stelt een mondmasker ter beschikking.
 • Je wacht in de hal van het onthaal op een stip die vrij is. Wie geen stip heeft, heeft geen afspraak en wordt niet toegelaten.
 • Wie ziek is, zich niet goed voelt en/of tot een risicogroep behoort, blijft thuis.
 • Je wordt afgehaald om je aan het onthaal in te schrijven, een mondmasker en een instructiekaart te krijgen.
 • Je krijgt een nummer en gaat buiten op het nummer staan.

 • In het lokaal, waar maximaal vijf leerlingen en een leerkracht toegelaten zijn, is er ontsmettingsmiddel voorzien. Elke middag en avond worden de lokalen gepoetst en ontsmet.
 • Met respect voor de afstand en volgens de signalisatie ga je naar het lokaal, onder begeleiding van een leerkracht.
 • In het lokaal krijg je een vaste plaats toegewezen, volgens het nummer dat je aan het onthaal hebt gekregen.
 • Het is niet toegelaten om in het lokaal rond te lopen.
 • Je mag een eigen laptop en oortjes/koptelefoon meebrengen.

 • Het toiletgebruik is beperkt. Na elke toiletbeurt wordt het toilet grondig gepoetst en ontsmet.
 • ’s Avonds worden de toiletten nogmaals gepoetst en ontsmet.
 • Er wordt een beperkte pauze voorzien.
 • Om 12.00u. en om 16.00u. vertrekken de leerlingen meteen naar huis.
 • Er is geen mogelijkheid tot lunch op de school.

 • Wie zich niet aan de regels houdt, wordt door de directie meteen naar huis gestuurd en heeft geen toegang tot de school tot het einde van het schooljaar (30 juni 2020).
 • Alle werkhuizen en praktijkateliers blijven gesloten tot 30 juni 2020.

EXAMENS

Zoals eerder aangekondigd, worden er op het einde van dit schooljaar geen examens georganiseerd.
De enige uitzondering geldt voor de leerlingen van het zesde jaar technisch secundair onderwijs (TSO).
Zowel voor deze leerlingen als voor de leerlingen van het zesde jaar beroeps secundair onderwijs (BSO) wordt er ook een evaluatiemoment voor de geïntegreerde proef (GIP) voorzien.

We houden het principe van de permanente evaluatie aan, zoals gebeurt tijdens het online leren. Het blijft belangrijk om altijd in een online les aanwezig te zijn en mee te werken. Van iedereen wordt verwacht dat hij de opdrachten maakt en tijdig inlevert.

ROOSTER en OPDRACHTEN(DRUK)

We krijgen van meerdere leerlingen de boodschap dat het momenteel veel werk is om alle opdrachten via online leren tijdig af te werken en in te dienen via de vakkenmodule (smartschool). We begrijpen ook dat het geen fijne tijd is. Iedereen wil zijn vrienden zien. We willen allemaal terug naar school, we willen genieten van het buitenzijn.

We hebben dit systeem uitgewerkt om de slaagkansen van iedereen open te houden. We bieden iedereen de kans om punten te behalen, ieder volgens zijn tempo. Op voorwaarde dat je meewerkt in de live sessies, je rekening houdt met de feedback en je de opdrachten volgens de deadline post.

Niettemin blijft het veel werk. De directie heeft beslist om ruimte te maken in het rooster. Deze beslissing gaat in vanaf maandag 11 mei. Je raadpleegt zeker het nieuwe rooster.

Je houdt er rekening mee dat tijdens de week van 11 mei de planning van de feedbacksessies van de vorige week en de sessies van het nieuwe rooster mogelijk door elkaar kunnen lopen. De betrokken leerkracht zal voor de week van 11 mei met jou afspreken welke de deadlines zijn voor de opdrachten.

Met een beetje flexibiliteit lukt dit wel.


BSO (tweede en derde graad)

 • De roosters blijven stabiel.

 • Lessen godsdienst:
  Deze week worden de laatste opdrachten voor godsdienst gegeven. In de week van 11 mei blijven de live lessen godsdienst nog geroosterd. De leerkrachten godsdienst zullen uitleg geven en vragen beantwoorden met betrekking tot het verdere verloop van het schooljaar.
  De feedbacksessies stoppen.
  Vanaf 18 mei gaat godsdienst helemaal uit het rooster.

 • Lessen lichamelijke opvoeding:
  • Johan Vanderkelen
   De opdracht EHBO (mondmasker maken en bandage-oefening) wordt gespreid over drie weken.
   De invuloefening/opdracht EHBO wordt geschrapt.
   Mijnheer Vanderkelen geeft deze week nog een toelichting in zijn live-les.
   Vanaf 11 mei worden de live lessen en feedbacksessies geschrapt.

  • Wendy Vallons en Ward Campo
   Deze week blijven de live lessen behouden.
   Er volgt een toelichting bij het gebruik van een app voor beweging – en sportieve oefeningen.
   Mevrouw Vallons en mijnheer Campo geven deze week bij het gebruik van deze app uitleg.
   Vanaf 11 mei worden de live lessen en feedbacksessies geschrapt.

BSO (derde graad 5e, 6e en 7e jaar)

De leerkrachten algemene vorming (PAV) plannen met de leerlingen nog twee opdrachten. De leerlingen hernemen immers hun duaal traject of werkplekleren (stage).
De deadlines voor de opdrachten worden met de betrokken leerkracht(en) overeengekomen.


TSO (tweede en derde graad)

 • We roosteren de hoofd – en de bijvakken afwisselend en gespreid over twee weken.

 • Lessen godsdienst:
  Deze week blijven de lessen doorgaan. De laatste opdrachten worden gegeven.
  De deadlines worden afgesproken met de leerkrachten.
  In de week van 11 mei geven de leerkrachten godsdienst meer informatie bij het verloop van de rest van het schooljaar.
  De feedbacksessies worden geschrapt.
  Vanaf 18 mei verdwijnen de live lessen en de feedbacksessies godsdienst uit het rooster.

 • Lessen lichamelijke opvoeding:
  De opdracht EHBO (mondmasker maken en bandage-oefening) wordt gespreid over drie weken.
  De invuloefening/opdracht EHBO wordt geschrapt.
  Mijnheer Vanderkelen geeft deze week nog een toelichting in zijn live les.
  Vanaf 11 mei worden de live lessen en feedbacksessies geschrapt.

 • Verloop weekplanning:
  • WEEK 1
   Nederlands
   Frans
   Geschiedenis
   Chemie (enkel voor de tweede graad)
   Natuurwetenschappen (enkel voor ET)
   1 Afdelingsvak

  • WEEK 2
   Wiskunde
   Aardrijkskunde
   Engels
   Fysica (enkel voor de tweede graad)
   2 Afdelingsvakken

 • Voor de richting sociaal-technische wetenschappen wordt het vak natuurwetenschappen als een afdelingsvak beschouwd.

EERSTE GRAAD (A en OK)

 • WEEK 1
  Nederlands
  Frans
  Geschiedenis (enkel voor A)
  STEM / Maatschappij en Welzijn
  Godsdienst

 • WEEK 2
  Wiskunde
  Engels
  Natuurwetenschappen (enkel voor A)
  Lichamelijke opvoeding

DELIBERATIES

De directie heeft tot op heden geen beslissing genomen met betrekking tot de manier waarop de klassenraden en deliberaties inhoudelijk zullen verlopen. Er wordt hiervoor nog gewacht op het publiceren van een nieuw decreet, specifiek omwille van de coronasituatie en – maatregelen, om bepaalde procedures opnieuw juist te definiëren.

Van zodra we hierover meer informatie hebben ontvangen en de directie de interne werkwijze heeft bepaald, volgt onmiddellijk meer informatie. We hopen dit te doen in de tweede helft van mei.

We begrijpen de bezorgdheid met betrekking tot het slagen en de slaagkansen van uw zoon en/of dochter. Het heeft geen zin om op dit ogenblik te vragen, zowel via de directie, de leerlingbegeleiding en/of via de klastitularis of uw zoon en/of dochter (nog) kan slagen. Wij geven op deze vragen geen antwoord. We wensen immers alle leerlingen gelijk te behandelen. Interpretaties wensen we vooraf en ten allen tijde te vermijden.

De deliberaties vinden plaats op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 juni 2020.

DUAAL LEREN en WERKPLEKLEREN

De leerlingen van het zevende jaar duaal hernemen geleidelijk aan hun traject op de werkvloer vanaf 04 mei.
Zij volgen het ritme van de werkgever. Wanneer de veiligheidsmaatregelen allemaal in orde zijn en deze aangeeft dat de leerlingen welkom zijn, gaan zij aan de slag. De trajectbegeleiding en de praktijkleerkracht volgen nadrukkelijk op. We hebben begrip dat dit mogelijk tot vragen omtrent de veiligheid leidt. De werkgevers verzekeren ons dat ze alle maatregelen strikt volgen en toepassen.

Voor de leerlingen in werkplekleren (stage) in het vijfde – en het zesde jaar geldt hetzelfde principe. Zij hervatten hun werkplekleren (stage) van zodra de werkgever aangeeft, dat ze welkom zijn en de veiligheidsmaatregelen allemaal in orde zijn. Zij starten ten vroegste vanaf 18 mei.

Wie hierover meer informatie wenst en/of nog vragen heeft, kan terecht bij mijnheer Bossaert of bij de verantwoordelijke praktijkleraar (mijnheer Coenraets, mijnheer Mannaerts of mijnheer Van Lint).

RAPPORT en OUDERCONTACT

Het rapport wordt op afspraak afgehaald op 29 of 30 juni.
Voor de leerlingen die afstuderen is er omwille van de coronamaatregelen geen proclamatie.

Iedereen wordt over het afhaalmoment voor het rapport nog uitvoeriger geïnformeerd in de loop van de maand juni.
We bekijken of er nog een oudercontact via een live sessie en op afspraak (via smartschool) kan georganiseerd worden in de week van 25 mei.

LEERLINGBEGELEIDING

De leerlingbegeleiding blijft de leerlingen nadrukkelijk volgen via Smartschool, WhatsApp, e-mail en de klassieke telefoon of sms.
We merken dat het voor een aantal leerlingen moeilijk wordt om vol te houden. De tijd van de maatregelen duurt lang. Het thuis zitten en blijven, is vervelend en bij momenten ontmoedigend.
De leerlingen en ook de ouders (verantwoordelijken, voogd) kunnen altijd terecht voor een gesprek bij de leerlingbegeleiding (mevrouw Theyskens of mevrouw Massaer). Dat kan via de telefoon, dat kan ook op de school.
Aarzel niet om contact op te nemen. Een gesprek, een luisterend oor betekent veel.