Studieaanbod

  • Home
  • Algemene Info
  • Studieaanbod - 1A Stemwetenschappen

1A Stemwetenschappen

STEM is leuk, STEM is relevant! We worden vandaag en in de toekomst steeds meer geconfronteerd met complexe, maatschappelijke en technologische problemen.
In de STEM-uren werken we projectmatig aan verschillende onderdelen waarbij ze de lessen wiskunde en wetenschappen praktisch zullen moeten toepassen om oplossingsgericht te werk gaan.

De volgende stap:
2A STEM-WETENSCHAPPEN

Andere opties in het 1e jaar:
1A STEM-TECHNIEKEN, 1A MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN,
1OK STEM-TECHNIEKEN, 1OK MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

LESTABEL
STEM-wetenschappen 5u
Nederlands 6u
Frans 3u
Wiskunde 5u
Wetenschappen 3u
Engels 1u
Geschiedenis 1u
Aardrijkskunde 2u
Godsdienst 2u
Artistieke vorming 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Totaal 32u