Studieaanbod

  • Home
  • Algemene Info
  • Studieaanbod - 2A Stemwetenschappen

2A Stemwetenschappen

STEM is leuk, STEM is relevant! We worden vandaag en in de toekomst steeds meer geconfronteerd met complexe, maatschappelijke en technologische problemen.
In de STEM-uren werken we projectmatig aan verschillende onderdelen waarbij ze de lessen wiskunde en wetenschappen praktisch zullen moeten toepassen om oplossingsgericht te werk gaan.

De richting 2A STEM_WETENSCHAPPEN is beschikbaar vanaf schooljaar 2020-2021

De volgende stap:
3EE ELEKTRICITEIT - ELEKTRONICA

Andere opties in het 2e jaar:
2A STEM-TECHNIEKEN, 2A MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN,
2OK STEM-TECHNIEKEN, 2OK MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

LESTABEL
STEM-wetenschappen 5u
Nederlands 5u
Frans 3u
Wiskunde 5u
Wetenschappen 3u
Engels 2u
Geschiedenis 2u
Aardrijkskunde 1u
Godsdienst 2u
Artistieke vorming 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Totaal 32u