Studieaanbod

  • Home
  • Algemene Info
  • Studieaanbod -

3MW Maatschappij en Welzijnswetenschappen

Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving.
De wetenschappen zijn niet zuiver abstract en theoretisch, maar worden in de integrale opdrachten onmiddellijk in de praktijk omgezet.
Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, bent sociaal voelend en creatief.
Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten, voor de materiƫle ondersteuning instaan, over voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

De volgende stap:
4STW SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Andere opties in het 3e jaar:
3ET ELEKTROTECHNIEKEN, 3EE ELEKTRICITEIT - ELEKTRONICA,
3HB HOUTBEWERKING, 3BEL BASISELEKTRICITEIT,
3BM BASISMECHANICA, 3LHZ LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLING

LESTABEL
Integrale opdrachten 6u
Nederlands 4u
Frans 3u
Wiskunde 3u
Engels 2u
Sociale wetenschappen 4u
Natuurwetenschappen 4u
Geschiedenis 1u
Aardrijkskunde 1u
Godsdienst 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Totaal 32u